หน้าแรก

สกลนคร 25 ต.ค.-เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร รวมกลุ่มผลิตข้าวฮางงอก ข้าวสารเพื่อสุขภาพ ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลุ่มเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องคือ ได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ทั้งด้านเงินทุน ความรู้การจัดทำบัญชี และการตลาด.-สำนักข่าวไทย