หน้าแรก

[products_slider limit="6" columns="4" orderby="popularity" class="quick-sale" on_sale="true" slide_to_show="4" ]

สกลนคร 25 ต.ค.-เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร รวมกลุ่มผลิตข้าวฮางงอก ข้าวสารเพื่อสุขภาพ ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลุ่มเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องคือ ได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ทั้งด้านเงินทุน ความรู้การจัดทำบัญชี และการตลาด.-สำนักข่าวไทย